English Deutsch

Mnišky Kazatelského řádu

Mnišky Kazatelského řádu

Náš klášter je jedním z klášterů mnišek Kazatelského řádu a podléhá magistrovi řádu. Tím je v současné době otec Bruno Cadoré, který sídlí u sv. Sabiny v Římě.

První dům dominikánských mnišek založil svatý Dominik ve Francii v Prouille na samém začátku řádu r. 1206. Poslání dominikánských mnišek vychází ze Základní ústavy mnišek: Je jím úsilí o dokonalou lásku k Bohu a k bližním, která by se účinně přičiňovala o spásu lidí. Jako kontemplativním mniškám nám náleží hledat Boha ve skrytosti a v srdci církve růst v lásce a prorocky hlásat svým životem, že "Kristus jediný je blaženost". Kromě tohoto "apoštolátu bytí" je nám jako dominikánským mniškám vlastní horlivá snaha o studium posvátné pravdy, které živí kontemplativní modlitbu.

 

Nový web o 800 leté historii Řádu kazatelů

800lethistorie.op.cz